Adresy i telefonyZakład procesów metalurgicznych
Włodzimierz Derda
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Derda
Profesor

pokój 556
tel. 034 3250 710, e-mail: derda@wip.pcz.pl
Anna Konstanciak
Dr hab. inż. Anna Konstanciak
Profesor nadzwyczajny

pokój 555
tel. 034 3250 709, e-mail: akonstan@wip.pcz.pl
Artur Hutny
Dr inż. Artur M. Hutny

Kierownik Zakładu

Adiunkt

pokój 502
tel. 034 3250 708, e-mail: hutny@wip.pcz.pl
Bernadeta Gajda
Dr Bernadeta Gajda
Adiunkt

pokój 506
tel. 034 3250 615, e-mail: gajda@wip.pcz.pl
Wiesław Jarosik
Wiesław Jarosik
Specjalista

pokój 032
tel. 034 3250 707 (717), e-mail: jarosik@wip.pcz.pl
Agnieszka Bogdał
Mgr inż. Agnieszka Bogdał
Doktorant

pokój 512
tel. 034 3250 746, e-mail: bogdal@wip.pcz.pl

poprzednia strona początek strony